SPOLOČNÉ KUCHTENIE MANŽELSTVA

Recept na dobré manželstvo

Tento rok sa Národný týždeň manželstva (NTM) niesol v symbolike receptúr a domácej kuchyne a náš zbor spolu so zborom Bratskej jednoty baptistov a ďalších partnerov bol pritom. Po náročnej organizácií minulého ročníka sme sa síce rozhodli pre jednoduchšiu formu príprav tohto týždňa, no veríme, že každý, kto sa NTM u nás zúčastnil odchádzal s dojmom a presvedčením, že sa ten jeho, jej, ich vzťah opäť o niečo vylepšil alebo jednoducho upevnil.

V pondelok už tradične manželia Staroňovci prispeli svojou interaktívnou prednáškou, ktorá bola tentokrát o ingredienciách zdravého vzťahu. Manželia, ktorí prišli nielen počúvali, ale aj medzi sebou diskutovali o jednotlivých oblastiach fungovania ich spoločného života. Mali k dispozícií aj podklady, ktoré si samozrejme mohli vziať so sebou a rozvíjať diskusiu s druhou polovičkou pekne v teple domova.

3_KD Ploštín-Koniec hry (10)V stredu sa prednáška s jemnou modifikáciou zopakovala v modlitebni Bratskej jednoty baptistov a v sobotu bol na programe nový prvok NTM. Bolo ním divadelné predstavenie v podaní ploštínskych ochotníkov a ak niekto čakal sladkú romantiku, veľmi sa nedočkal. Predstavenie Koniec (?) hry malo za cieľ skôr nastaviť zrkadlo našim predstavám, s ktorými do vzťahu a neskôr do manželstva vstupujeme a ktoré sa nie vždy naplnia. Išlo to teda do hĺbky. Príčiny sa hľadali v citlivosti, zraneniach, emóciách. Hru na námet slovenského spisovateľa a dramatika Dušana Mitanu, režírovala Mgr. Mária Grajciarová, za čo jej aj celému ochotníckemu divadlu patrí veľká vďaka.

Deň všetkých zaľúbených padol tentokrát na nedeľu a to bola skvelá príležitosť ladiť služby Božie v hlavnom evanjelickom kostole opäť trochu inak. Už pri vstupe do kostola dievčatá a „dorasťáci“ nerozdávali len lístky s číslami piesní a oznamami, ale manželom vždy ponúkli aj košíky s naaranžovanými papierikmi zvlášť pre manžela a zvlášť pre manželku. Na nich si oni potom našli tip na aktivitu, ktorú by mohli svojmu partnerovi v priebehu nasledujúcich dní splniť a takýmto milým spôsobom oživiť svoj vzťah. Celými službami Božími nás spoločne sprevádzali manželia brat farár a sestra farárka Kordošovci. Mali na prvý pohľad neľahkú úlohu skĺbiť tematiku manželstva a práve začínajúceho pôstu do jednej kázne. Ako sme však potom spolu zistili, obe tieto záležitosti majú množstvo vecí spoločných. Postenie aj manželstvo sú o odriekaní nášho vlastného ega, púšťaní našich vlastných predstáv a následne rozhodnutí ako ísť ďalej, do čoho sa pustiť. Viac sa dozviete pri vypočutí kázne tu. Služby Božie boli tiež spojené so vzácnym požehnaním manželov a tiež večerou Pánovou.

Nedeľou sa tak tento ročník NTM skončil no v podpore manželstva a objasnení jeho skutočného nielen kultúrneho významu, by sme chceli pokračovať ďalej. Priebežne sledujte stránky organizátorov NTM (pozrite dole) a dozviete sa viac.


Pre viac informácií viďte plagát : (ntm_2016_pdf)

ntm_2016_kom